NiNatal logo bt 285x100
Centar za neurorazvojnu podršku djece i novorođenčadi
NiNatal letak baner 01

Vaše Povjerenje

Naša Podrška

 • za novorođenčad i djecu
 • rehabilitacijski programi
 • ciljane fizioterapije
 • individualan pristup
 • primjena najnovijih saznanja
 • edukacija roditelja

NiNatal

Centar NiNatal osnovan je u studenom, 2022. godine s ciljem pružanja rehabilitacije i habilitacije novorođenčadi i djece, a sa svojim radom kreće u siječnju 2023. godine. Rehabilitacijski program provodi se putem ciljane fizioterapije i senzorne integracije. Centar je opremljen suvremenim pomagalima i spravama za rehabilitaciju, te je u potpunosti prilagođen djeci. U Centru NiNatal radi se isključivo individualno sa svakim djetetom koje ima određenu neurorazvojnu, neurološku, senzomotoričku ili ortopedsku poteškoću izuzev malih grupa za djecu s posturalnim problemima. 

Puno pažnje posvećeno je edukaciji roditelja. U Centru se radi s majkama koje trebaju savjet i podršku o vježbanju, terapiji, prehrani prije, za vrijeme i nakon trudnoće. Svi fizioterapijski postupci, metode rada zasnovane su na najnovijim saznanjima struke. Aktivno surađujem s drugim stručnjacima, liječnicima, kineziolozima, radnim terapeutima, rehabilitatorima, logopedima, psiholozima, odgojiteljima, učiteljima, a sve u svrhu integracije djeteta u njegovu svakodnevnu sredinu.

NiNatal baner 02

Nina Perić

Završila sam magisterij fizioterapije i kliničkog nutricionizma na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Svoje zvanje posvetila sam usavršavanju na području dječje terapije i rehabilitacije. Dio svog iskustva gradila sam volontirajući u udrugama s neurorizičnim bebama i djecom s teškoćama u razvoju u Udruzi za terapijsko jahanje Krila u Zagrebu te radeći s djecom i odraslima koja imaju neurološka i razvojna odstupanja u prvom neurorehabilitacijskom centru s robotikom u Hrvatskoj, Poliklinici Glavić.

Trenutno sam doktorandica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelujem u brojnim edukacijama i usavršavanjima usko povezanim s dječjom fizioterapijom i neurorehabilitacijom. Dječji razvoj kompleksan je proces koji zahtijeva znanje i razumijevanje svih razvojnih područja. Zato moje usavršavanje traje i dalje. U Centru NiNatal svoje znanje i iskustvo sa zadovoljstvom ću dijeliti s vama!

Nina Perić
mag. physioth., mag. clin. nutr.

Usluge

 • NEURORAZVOJNA PODRŠKA:
  • MAES
  • BOBATH
  • VOJTA
 • baby handling
 • individualna medicinska gimnastika za novorođenčad i djecu
 • vježbe za pravilnu posturu za djecu po PNF konceptu
 • senzorna integracija
 • individualna terapija stopala
 • halliwick koncept
 • emmet koncept
 • nutricionistički savjeti za mame, novorođenčad i djecu
 • prilagođene vježbe za mame prije i nakon poroda
 • terapija kod urogenitalne disfunkcije
 • terapija za ožiljak nakon carskog reza
 • terapija za dijastazu ravnog trbušnog mišića nakon poroda
Konzultacije se ne naplaćuju
NiNatal Nina Perić 01

NiNatal, Centar za neurorazvojnu podršku djece i novorođenčadi
Benkovačka cesta 25B
23 000 Zadar

centar@ninatal.hr
+385 95 3558029